Tieteellinen neuvottelukunta

Pelitoiminnan tutkimussäätiön päätöksentekoa avustaa tieteellinen neuvottelukunta, joka seuraa rahapelaamisen kenttää ja siihen liittyviä teemoja laaja-alaisesti. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat useita tieteellisen asiantuntemuksen aloja ja monipuolisia kontaktiverkostoja.

Uuden tieteelliseen neuvottelukunnan nimittäminen on parhaillaan työn alla.