Myönnetyt apurahat

Myönnetyt apurahat

Vuonna 2016 Säätiö ei jaa lainkaan henkilökohtaisia tutkimusapurahoja.

Maaliskuussa julkistettiin haku osallistumisapurahoista Las Vegasissa kesäkuussa järjestettävään ICGRT-konferenssiin. Pelitoiminnan tutkimussäätiön hallitus päätti huhtikuussa myöntää viisi matka-apurahaa ja 2000 euron matka-apurahan saivat Maria Heiskanen, Jani Kinnunen, Riitta Matilainen, Antti Myllymaa ja Jussi Palomäki

 

Vuonna 2015 Säätiö ei jakanut lainkaan henkilökohtaisia tutkimusapurahoja.

Suunnitellut matka-apurahojen haut vuodelle 2015 eivät lopulta toteutuneet, mutta hallitus päätti kokouksessaan 18.12.2015 korottaa merkittävästi seuraavan vuoden budjettiin konferenssien matka- ja osallistumisapurahoihin varattuja varoja.

 

Vuonna 2014 Säätiö ei jakanut lainkaan henkilökohtaisia tutkimusapurahoja. Vuoden aikana maksettujen apurahojen summa oli yhteensä 2 755 euroa.

Toukokuussa julkistettiin haku osallistumisapurahoista Helsingissä syyskuussa järjestettävään EASGkonferenssiin. Osallistumismaksuun kohdennettuja apurahoja myönnettiin yhteensä 2755 euroa neljälle suomalaiselle tutkijalle, jotka esittelivät konferenssissa omia tutkimuksiaan. Apurahan saivat Sari Castrén, Matias Karekallas, Jani Kinnunen ja Riitta Matilainen.

 

Vuonna 2013 Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 40 340 euroa. Apurahojen päähaku oli helmikuussa ja päätökset julkistettiin huhtikuussa (34 340 €). Kesällä haussa oli matka-apurahoja Aasian ja Tyynenmeren piirin rahapelitutkijoiden yhdistyksen APAGS:n järjestämään kongressiin Taiwanilla (joulukuu 2013). Näitä matka-apurahoja myönnettiin yhteensä 6000 €.

Pelitoiminnan tutkimussäätiön hallitus päätti kokouksessaan 23. elokuuta 2013 myöntää kolme matka-apurahaa APAGS-järjestön kongressiin Taiwanilla 1.-4. joulukuuta. 2000 euron matka-apurahan saivat Maria Heiskanen, Jukka Jouhki ja Jussi Palomäki.

Helmikuussa haussa olleista apurahoista päätettiin hallituksen kokouksessa 23. huhtikuuta 2013. Apurahoina myönnettiin yhteensä 34 340 euroa seuraaville hakijoille:

MARIA HEISKANEN 840 € kongressiesitelmämatkaan
JUKKA JOUHKI & RONAN BROWNE 11 500 € Macaota käsittelevään filmietnografiaan
JANI KINNUNEN 2000 € kongressiesitelmämatkaan
VILI MOISALA 4000 € pokerin amatööripelaajien yhteisöä käsittelevään pro graduun
FRANS MÄYRÄ & TYÖRYHMÄ 12 000 € Pelaajabarometri 2013 -tutkimuksen toteuttamiseen
NIKO SUHONEN & JANI SAASTAMOINEN 4000 € kansainvälisen tutkimusryhmän tapaamisiin

 

Vuonna 2012 Pelitoiminnan tutkimussäätiön apurahoituksen kokonaissumma oli 198 800 euroa.

Rahoitettuja tutkimusaloja olivat antropologia, filosofia, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, kriminologia, kulttuurintutkimus, maantiede, sosiaalietiikka, sosiologia, taloustiede, valtio-oppi, yhteiskuntahistoria ja yhteiskuntapolitiikka.