Jaettavat apurahat

Pelitoiminnan tutkimussäätiö jakaa seuraavanlaisia apurahoja:

  1. Henkilökohtainen työskentelyapuraha
  2. Matka-apurahat
  3. Apurahat julkaisu- ja seminaaritoimintaan
  4. Apurahat graduntekijöille

 

Henkilökohtainen työskentelyapuraha on tarkoitettu päätoimiseen tutkimustyöhön. Säätiö tukee erityisesti lahjakkaita väitöskirjantekijöitä ja hiljattain väitelleitä nuoria tutkijoita, jotka haluavat pätevöityä ammattitutkijoiksi ja profiloitua kansainvälisesti. Myös varttuneet tutkijat voivat hakea apurahaa, joka myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 henkilökohtainen työskentelyapuraha oli suuruudeltaan enintään 23 000 euroa. Summa sisältää lakisääteiset eläkevakuutusmaksut.

Vapaamääräisiä matka-apurahoja myönnetään rahapelaamisen yhteiskunnallisia tai kulttuurisia ulottuvuuksia käsittelevien tieteellisten kongressiesitelmien, posterien tai paneeliosallistumisen aiheuttamiin matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin. Myös kansainvälisen korkean profiilin yhteishankkeen edistämistä ja rahapeliaiheista etnografista kenttätyötä voidaan rahoittaa. Myönnetty apuraha velvoittaa matkustajavakuutuksen ottamiseen. Päivärahoja ei makseta.

Vapaamääräisiä apurahoja julkaisu- ja seminaaritoimintaan myönnetään esimerkiksi rahapelaamista käsittelevien korkeatasoisten kirja- tai käännöshankkeiden edistämiseen, julkaisujen visualisoinnin ja arkistotyön todellisiin kustannuksiin sekä seminaarien tai rahapeliaiheisen yliopisto-opetuksen järjestämiseen.

Säätiö tukee lahjakkaiden graduntekijöiden työskentelyä enintään 4 000 euron suuruisilla apurahoilla, joita voidaan käyttää välttämättömien matkakulujen kattamiseen. Etusijalla ovat ne hakijat, jotka tähtäävät tohtoriopintoihin rahapelaamiseen liittyvästä aiheesta.

Laitehankintoihin ei myönnetä apurahoja.