Hakuohjeet

Kaikkia Pelitoiminnan tutkimussäätiön apurahoja anotaan samalla hakulomakkeella ilmoitetun hakuajan kuluessa. Lomake on täytettävä kattavasti ja tiivistäen, pelkkä viittaus tutkimussuunnitelmaan ja muihin liitteisiin ei riitä.

Hakemukseen liitetään ytimekäs tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen (enintään 6 sivua) sekä selvitys hakijan ansioista (CV) ja julkaisuista. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää tiedot hankkeen aikataulusta, julkaisusuunnitelmasta ja kokonaisrahoituksesta.

Hakemusta tukevat vapaamuotoiset suosituskirjeet (enintään 2) annetaan hakijalle suljetussa kirjekuoressa ja toimitetaan Säätiölle muun hakemuksen mukana hakuajan päättymiseen mennessä.

Kongressimatka-apurahaa koskevaan hakemukseen sisällytetään selvitys esitelmästä, posterista tai paneelista sekä matkasuunnitelma. Erikseen mainittaessa matka-apurahahakemus voi olla myös vapaamuotoisempi.

Graduapurahaa koskevaan hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys hakijan opintomenestyksestä (esim. virallinen opintosuoriteote).