Hakemusten arviointi

Hakemusten on kuuluttava Pelitoiminnan tutkimussäätiön toimialan piiriin.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimussuunnitelman laatuun. Hyvä tutkimussuunnitelma on kattava, johdonmukainen, sujuvasti kirjoitettu ja perusteluissaan vakuuttava. Suunnitelmaa arvioidaan muun muassa tieteellisen pätevyyden, toteuttamiskelpoisuuden, uutuuden ja ajankohtaisuuden näkökulmista.

Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan ansiot, aiempi julkaisutoiminta mukaan lukien. Opiskelijahakijoille eduksi ovat menestys ja määrätietoisuus opinnoissa.

Hakemukseen liitetyillä suosituskirjeillä on suuri painoarvo hankkeen merkitystä ja toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hakijoiden keskinäinen järjestys, mikäli sama suosittelija lähettää lausunnon useammasta hakijasta.

Hakemusten arvioinnissa voidaan käyttää sekä Säätiön tieteellisen neuvottelukunnan jäsenten että ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Yksittäisiä hakemuksia koskevia päätöksiä ei perustella eikä arvioijien nimiä julkisteta. Prosessin tieteellisestä integriteetistä vastaa Säätiön tutkimusjohtaja. Apurahojen myöntämisestä päättää Säätiön hallitus.

Hakemuksia arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös kansainväliseen ajankohtaisuuteen ja kiinnostavuuteen, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedepolitiikkaan liittyviä tekijöitä.