Apurahan käyttö ja raportointi

Apuraha on käytettävä hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Apurahan käyttö on aloitettava vuoden kuluttua sen myöntämisestä ja käytettävä loppuun kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha edellyttää lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamista ja matka-apuraha matkustajavakuutuksen ottamista.

Apurahan saajan on ilmoitettava Pelitoiminnan tutkimussäätiölle apurahakaudellaan muualta saamansa apurahat.

Apurahan käytöstä on raportoitava Säätiön tutkimusjohtajalle kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden tai hankkeen päättymisestä. Vapaamuotoisessa raportissa selvitetään hankkeen eteneminen, tärkeimmät tulokset ja julkaisut. Haettaessa jatkoapurahaa raportti aiemman apurahan käytöstä liitetään hakemukseen.

Apurahan saajalla on velvollisuus huolehtia rahoituksensa mahdollisesti edellyttämistä verojärjestelyistä. Säätiö ei tee vähennyksiä apurahoista, mutta ilmoittaa vuoden kuluessa myönnetyistä apurahoista veroviranomaisille seuraavan vuoden tammikuussa.

Säätiö toivoo hyvään tieteelliseen tapaan vedoten, että myönnetty rahoitus mainitaan siihen liittyvien julkaisujen kiitoksissa. Tuotetuista julkaisuista toimitetaan bibliografinen referenssi ja mieluusti eripainos tai muu vapaakappale Säätiön julkaisutietopankkiin.