Apurahat

Pelitoiminnan tutkimussäätiö jakaa apurahoja tutkimukseen, joka keskittyy rahapelaamiseen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan jaeta henkilökohtaisia työskentelyapurahoja.

Säätiö kuitenkin myöntää vuosittain kohdennettuja kongressimatka-apurahoja joista tiedotetaan Ajankohtaista-sivullamme.

Rahoituksen ulkopuolelle jäävät lääketieteellinen, psykologinen ja muu vastaava hoito-, ongelma- ja haittatutkimus sekä sellainen pelitutkimus, jolta puuttuu yhteys rahapelaamiseen.

Hakija voi olla suomalainen tai ulkomaalainen tutkija, joka työskentelee Suomessa tai Suomeen liittyvän aiheen parissa. Myös ulkomailla työskentelevät suomalaiset tutkijat voivat hakea rahoitusta Säätiöltä. Hakija voi olla myös ryhmä.