Artikkeleita suomalaisesta rahapelaamisesta

Kaksi tutkimusartikkelia suomalaisesta rahapelaamista ilmestyi vuoden 2010 alussa. Molempien kirjoittaja on Riitta Matilainen, joka valmistelee aiheesta yhteiskuntahistorian alaan kuuluvaa väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

A question of money? The founding of two Finnish gambling monopolies. Teoksessa Kingma, S. (ed.): Global gambling. Cultural perspectives on gambling organizations, 21-37. Routledge, London.

Mitä rahapelaaminen kertoo suomalaisten historiasta?. Tieteessä tapahtuu 28: 1, 16-22.

Kingman teos on lainattavissa Pelitoiminnan tutkimussäätiön kirjastosta.

Suomenkielisen artikkelin löydät PDF-muotoisena Tieteessä tapahtuu -lehden verkkosivulta osoitteesta www.tieteessatapahtuu.fi/